Structuur

Vereniging

Het algemeen bestuur van de NJPV wordt gevormd door de regioleiders.

Hieronder treft u de huidige leden van het algemeen bestuur aan.

NJPV regiogroepen-regioleiders