Structuur

Vereniging

Het algemeen bestuur van de NJPV wordt gevormd door de regioleiders.

Hieronder treft u de huidige leden van het algemen bestuur aan.

NJPV regioleiders en leden Algemeen Bestuur