Voor ouders

Voor ouders

Dit menu is gereserveerd voor belangstellende ouders. De o.i. meest relevante informatie over het jenaplanonderwijs is hier op verschillenede manieren terug te vinden.

De NJPV wordt af en toe gebeld door ouders, die een conflict hebben met -meestal- de directie van de school van hun kinderen. Actieve bemiddelingsactiviteiten kunnen vanuit de NJPV pas worden ondernomen wanneer alle betrokkenen daarmee instemmen.

Voor meer informatie: administratie@njpv.nl

Vragenlijst ouders