Voor ouders

Voor ouders

Dit menu is gereserveerd voor belangstellende ouders. De o.i. meest relevante informatie over het jenaplanonderwijs is hier op verschillenede manieren terug te vinden.

Voor meer informatie: administratie@njpv.nl