Scholen per regio

Jenaplanscholen voor voortgezet onderwijs

Op een jenaplanschool van het Voortgezet Onderwijs haal je niet alleen een diploma, je leert ook omgaan met jezelf, met de ander en met de wereld. De persoonsvorming staat centraal. Je ontwikkelt een houding waarmee je de wereld aankan.

Jongeren zitten in een klas met verschillende niveaus door elkaar. Hierdoor hebben ze langer de tijd hebt om naar het niveau toe te groeien dat het best bij hen past. Vaardigheden als ondernemen, plannen, creëren, samenwerken, reflecteren, verantwoorden en presenteren, komen tot ontplooÏng. Ook is er ruim aandacht voor talentontwikkeling.

Kortom, een VO Jenaplanschool is een leef-werkgemeenschap waar je leert samenleven. Ouders voeden samen met de school jongeren op tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld.

Jenaplanscholen voortgezet onderwijs