Wat is Jenaplan

Verdieping

Op deze pagina treft u een aantal documenten, overzichten aan die meer informatie bieden over Jenaplan:

1. De waarden van waaruit gewerkt wordt op een jenaplanschool: Basisprincipes

Basisprincipes

2. Een overzicht van de richtinggevende uitspraken op basis waarvan een jenaplanschool de      eigen praktijk vormgeeft: Jenaplankernkwaliteiten

Jenaplankernkwaliteiten

3. De jenaplanessenties: Overzicht vaardigheden, houdingsaspecten waaraan kinderen op een jenaplanschool de complete schooltijd werken.

Schema jenaplanessenties

Indicatoren jenaplanessenties [volgt]

Op deze website zijn daarnaast documenten te vinden rond specifieke jenaplanthema's. Bovendien alle afleveringen van het blad Mensenkinderen, films over jenaplanitems. In menu bibliotheek treft u alle boeken aan van de Suus Freudenthalbibliotheek. De boeken zijn te leen.