Annerieke Boland

Annerieke  BolandAnnerieke Boland is lector Jonge kind aan Hogeschool iPabo in Amsterdam / Alkmaar. Annerieke studeerde Nederlands en Algemene taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2006 op een proefschrift over spontane taalverwerving van jonge kinderen tussen 1,5 en 7 jaar. Zij werkt sinds 2005 aan Hogeschool iPabo.

Het lectoraat Jonge Kind kent een samenwerking met de Vrije Universiteit. De onderzoekslijn richt zich op de rol van spelen in de educatie en het onderwijs aan jonge kinderen tussen 2,5 en 8 jaar. De centrale vraag is hoe de professional (pedagogisch medewerker, leerkracht) in met name de voor- en vroegschoolse ontwikkeling van jonge kinderen in brede zin kan stimuleren door en in spel.
Op veel scholen leeft de wens af te stappen van de ‘verschoolsing’ van het onderwijs aan jonge kinderen en het onderwijs beter af te stemmen op de specifieke behoeften van jonge kinderen, maar daarbij is veel handelingsverlegenheid. Het lectoraat Jonge kind heeft als doel om op basis van praktijkvragen bij te dragen aan de ontwikkeling van een spelgeoriĆ«nteerd curriculum door kennis te vergroten over lerend spelen. Hoe kunnen volwassenen rijk spel uitlokken en spel begeleiden op een manier die recht doet aan het jonge kind en die daadwerkelijk de brede ontwikkeling van kinderen stimuleert? Hierbij staat de voortdurende interactie tussen de speelleeromgeving, het kind en de professional centraal.