Jenaplan op thema

Samen spreken

Wat is de visie van Jenaplan op het voeren van een gesprek binnen de school?

1. Je stelt je voor de ander open.

2. Het gesprek moet het ‘inclusief denken’ bevorderen waarbij alle gespreksdeelnemers gelijkwaardig zijn.

3. De ontmoeting met elkaar vormt de rode draad.

4. Het gesprek is de meest directe, opvoedende leervorm.

5. De nadruk ligt op betekenisgeving; heeft dat wat je zegt of doet of vraagt, hier en nu zin?

6. De nadruk ligt op de dialoog en niet op de discussie of op tweerichtingsverkeer.

7. Er is aandacht voor de echte vraag van de kinderen.

8. Er is gerichte aandacht voor gespreksdoelen, regels en taken.

9. De gesprekken vormen een spiegel voor de cultuur van de stamgroep.

10. In de kring komen in principe alleen die zaken aan de orde, die voor alle aanwezigen interessant zijn.

Gedicht:

Luisteren

Voor meer informatie: 

Menu media: film over Klasse!box

Basisactiviteit gesprek

Jenaplancompetenties gesprek

Literatuurdossier het gesprek

kringen en kringgesprekken

Kringvoorbereiding

Literatuur: spreken met kinderen

Basisagenda stamgroepvergadering

Achtergronden en tips voor een filosofiegesprek

Groepsopdrachten basisactiviteit gesprek

Documenten "Samen spreken in vo jenaplanonderwijs":

Instrument kring vo Jenaplan

kring checklist kringen vo Jenaplan

Kringtypen vo Jenaplan

Nieuwskring in vo Jenaplan