Jenaplan

Kwaliteitsontwikkeling

De NJPV heeft trajecten op het gebied van kwaliteitsontwikkeling uitgestippeld, die u in dit menu zult terugvinden.

Instrumenten kwaliteitsontwikkeling:

Kijkwijzer groepsbezoeken

Kijkwijzer Jenaplan in het kort

Scoringsinstrument MJPS

Het zelfevaluatie-instrument jenaplankernkwaliteiten is te vinden op: Zelfevaluatie jenaplankernkwaliteiten