Scholing

Jenaplanopleiding

De Post HBO opleiding voor het Diploma Jenaplanonderwijs is voorbehouden aan daartoe erkende opleidingen. (zie submenu uitvoerders) Deze erkenning (licentie) vindt plaats door de Nederlandse Jenaplanvereniging en geldt telkens voor twee jaar. Het diploma Jenaplan-basisonderwijs is door de Minister van Onderwijs erkend (d.d. 1 aug. 1988) als aanvullend bewijs van bekwaamheid, in de zin van artikel 105 van de Wet op het Basisonderwijs. De studieomvang bedraagt 8 EC.

Er zijn verschillende bureaus, die de zgn. post HBO jenaplanopleiding verzorgen. Zij werken allen op basis van het NJPV opleidingsplan, dat ten grondslag ligt aan de post HBO opleiding. De opleiding kan in twee of drie jaar worden uitgevoerd.

Hieronder het lijstje instellingen met de prijzen (mogelijk dat instellingen bij offerte enigszins het bedrag aanpassen). Het is het bedrag per deelnemer voor een totaal opleidingstraject. 

Het KAN: Op offertebasis. (contact: info@hetkanvoorhetkind.nl)

Jenaplanspecialist: Op offertebasis (contact: jaapmeijer@jenaplanspecialist.nl)

JAS: € 3000 (contact:  info@jenaplan.nu)

Daarnaast voeren ook DOEN en JenadoorJanny de opleiding uit (zie hun websites)

Beschrijving post HBO Jenaplanopleiding

Het meesterstuk in de jenaplanopleiding

Verplichte literatuur post HBO opleiding Jenaplan

APA overzicht te gebruiken artikelen post HBO opleiding Jenaplan

Landelijk evaluatieformulier jenaplanopleiding