Scholing

Jenaplanopleiding

De Post HBO opleiding voor het Diploma Jenaplanonderwijs is voorbehouden aan daartoe erkende opleidingen. (zie submenu uitvoerders) Deze erkenning (licentie) vindt plaats door de Nederlandse Jenaplanvereniging en geldt telkens voor twee jaar. Het diploma Jenaplan-basisonderwijs is door de Minister van Onderwijs erkend (d.d. 1 aug. 1988) als aanvullend bewijs van bekwaamheid, in de zin van artikel 105 van de Wet op het Basisonderwijs. De studieomvang bedraagt 8 EC.

Beschrijving post HBO Jenaplanopleiding

Het meesterstuk in de jenaplanopleiding

Verplichte literatuur post HBO opleiding Jenaplan

APA overzicht te gebruiken artikelen post HBO opleiding Jenaplan